Luistimetmuokattu.jpg

Turku

2021

MINUN

TURKUNI

Lue lisää kampanjasta

TEEMAT

Kampanjan

Mitkä asiat ovat minulle tärkeitä Turussa? Mitä haluan kehittää ja mihin asioihin tulee tehdä muutoksia?

 

Turusen tulevaisuuden Turku on urheilun ja liikunnan kiistaton ykköskaupunki Suomessa. Se on täynnä yrityksiä ja asiakaslähtöisiä sekä saavutettavia palveluita. Kaupungissa liikkuminen on helppoa ja vaivatonta millä tahansa kulkuvälineellä. Koulutus on maailman parasta ja kaupunki tunnetaan opiskelijaystävällisenä paikkana, johon opiskelijat haluavat jäädä elämään. 

Turku on liikunnan ja urheilun ykköskaupunkeja Suomessa. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta se pysyy sellaisena.

Turun liikuntapaikkaverkosto on päivitettävä luoden samalla uusia monipuolisia harrastuspaikkoja ympäri kaupunkia. Moni tällä hetkellä käytössä oleva liikuntapaikka on tulossa elinkaarensa päähän ja tilalle tulee mahdollistaa laadukkaat tilat ja olosuhteet. Liikuntapaikkaverkoston uudistusta on tarkasteltava kokonaisuutena ja kaikkien lajien etujen mukaisesti. Liikuntapaikkojen tulee olla saavutettavia ja turvallisia jokaiselle liikkujalle. Yhteistyö kaupungin ja seurojen välillä tulee olla tiivistä, jotta saamme luotua parhaat mahdolliset liikuntapuitteet Turkuun. Vapaa-ajan harrastamisen olosuhteiden tulee olla helposti saavutettavia, jotta jokainen turkulainen vauvasta vaariin ja hyvinvointiliikkujasta huippu-urheilijaan pystyy hyödyntämään mahdollisuuksia ja olosuhteita tarvitsemallaan tavalla.

  • Toteutetaan liikuntapaikkaverkoston uudistus järkevästi ja kokonaisuutena kaikkien lajien edun mukaisesti

  • Tiivistetään yhteistyötä seurojen kanssa

Lisää   

liikuntaa

Läs om mina kampanjteman

på svenska

Opiskelijat                              Turkuun

pysyvästi

Turun kuudesta korkeakoulusta valmistuu tuhansia opiskelijoita vuosittain. Turun on oltava elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki, johon opiskelijat haluavat jäädä.

Turun on oltava kaupunki, jossa yritysten on vaivatonta toimia. Yritykset luovat työpaikkoja, joihin opiskelijat voivat valmistumisensa jälkeen kiinnittyä. Työpaikkojen lisäksi Turun täytyy tarjota monipuolisia asumismahdollisuuksia ja laajat vapaa-ajan ja harrastamisen palvelut, jotta kaupunki on vetovoimainen ja tänne halutaan jäädä. Kasvatuksen ja koulutuksen on oltava korkeatasoista sekä perhepalveluiden saavutettavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Liikenneyhteyksien on oltava huippuluokkaa Turun sisällä, ja kulkeminen Turun ja pääkaupunkiseudun välillä tulee tehdä entistä vaivattomammaksi, nopeammaksi ja sujuvammaksi. Turku täytyy tuoda lähelle pääkaupunkiseutua ja se onnistuu tunnin junan avulla.

  • Taataan laadukkaat, monipuoliset ja asiakaslähtöiset palvelut kaikille väestöryhmille

  • Edistetään Tunnin juna -hanketta

Turku on upea eurooppalainen kulttuurikaupunki täynnä mahdollisuuksia. Pidetään huoli, että kaupunki tarjoaa jokaiselle asukkaalleen mahdollisuuksia mieluisaan elämään ja sujuvaan arkeen sekä yrityksille edellytyksiä liiketoimintaan.

Turun tulee olla kaupunki, jossa yrittäminen on kannattavaa. Kun kaupungissa on monipuolisesti yrityksiä, on kaupunkilaisilla lukuisia mahdollisuuksia arjen ympärillä. 

Luodaan olosuhteita, mutta annetaan kaupunkilaisten itse päättää itselleen miellyttävästä arjesta. Ei rajoiteta kaupunkilaisten mahdollisuuksia sujuvaan arkeen ja keskitytään kaupungissa olennaisiin toimintoihin.

  • Ei nosteta kunnallisveroprosenttia

  • Yksinkertaisetaan rakentamisen lupajärjestelmiä

  • Toimitaan yritysmyönteisesti

Turku täynnä

mahdollisuuksia

Minun Turkuni kartalla

Veronkorotusten aika on ohi, pidetään järki päässä investointeja tehtäessä ja panostetaan liikuntaan. Huomioidaan kaupungin kaikkia ikä- ja väestöryhmiä sekä mahdollistetaan yrittäjyyttä. Katso kartalta, mitä minä kehittäisin Turussa.

(Kartta ei toimi mobiilissa)

Kartta.jpeg

Aninkainen ei ole toimiva vaihtoehto

Liikuntaolosuhteiden keskittäminen Artukaisissa sijaitsevaan Gatorade Centeriin ei voi olla vaihtoehto. Liikuntapaikkojen saavutettavuus on merkittävä tekijä, johon Artukainen ei vastaa. Gatorade Centeriin kaavailtu välikansi sisältää suuret riskit korkeisiin kustannuksiin niin käytön kuin investoinnin osalta jättäen silti turhia hukkaneliöitä.

Yrittäjämyönteisyys huippuun

Politiikan tulee olla Turussa yrittäjämyönteistä. Päätöksenteon vaikutukset yrityksiin on huomioitava ja byrokratiaa on vähennettävä. Turun on oltava yritysmyönteinen kaupunki, jossa yrittäminen on kannattavaa ympäri kaupunkia ja yrittäjyyttä tuetaan. Kuunnellaan aidosti yrittäjiä päätöksenteon yhteydessä.

Laadukkaat Impivaaran liikuntapaikat

PImpivaaran jäähalli ja palloiluhalli ovat tulossa elinikänsä päähän ja tulevaisuudessa tilalle on saatava laadukkaat harjoitteluolosuhteet. Liikuntapaikkaverkoston päivityssuunnitelmassa Impivaaraan tulee keskittää puitteita. Impivaara on helposti saavutettavissa ja alue tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia liikuntapaikkojen luomiseen ja kehittämiseen.

Turvallisuutta tasokkaalla valaistuksella

 

Liikkumisen Turussa on oltava turvallista ja kaupunkiympäristön on oltava viihtyisä ja turvallisuuden tunnetta lisäävä. Kevyen liikenteen väylien valaistusta on parannettava ja erityisesti Raunistulan alueella tilanne on kehno.

Laadukkaat palvelut lapsille ja nuorille

Moniammatilliselle yhteistyölle on tarjottava fasiliteetteja. Hirvensalon Syvälahden monitoimitalon kaltaisia ratkaisuja, jossa saman katon alta löytyvät päiväkoti, koulu, neuvola, nuorisotila, kirjasto, kouluterveydenhoito ja liikuntahalli, on suosittava. Lasten ja nuorten palveluiden laadusta ei saa tinkiä ja yhdessä tekemistä on vaalittava.

Jokiranta kaupungin sydän

Jokiranta on Turun sydän ja todella ainutlaatuinen kaupunkiympäristö. Jokirantaan rakennettavien uusien rakennusten tulee miellyttää silmää ja niiden tulee sopia jokirantaan ja sen ainutlaatuiseen tunnelmaan. Viihtyisä jokiranta sisältää yrityksiä, hyvät kulkuyhteydet, siistit puistoalueet ja riittävästi istumapaikkoja rentoon ajanviettoon.

Investoidaan fiksusti

Funikulaari tunnetaan surullisen kuuluisana investointina ympäri Suomea. Uudet hankkeet ja investoinnit tulee suunnitella huolella ja toteuttaa järkevästi. Kaupungin talouden kannalta ei ole kestävää, että rakennus- ja korjaushankkeiden budjetit paukkuvat kerta toisensa jälkeen. Virheistä täytyy oppia ja hankkeiden rahoituksen suunnittelun on oltava huolellisempaa!

Luonto lähellä jokaista

Lähiluonto löytyy Turusta läheltä jokaista kaupunkilaista. Puistoalueet ympäri kaupunkia on säilytettävä ja ulkoilualueiden kunnossapitoon on nähtävä vaivaa. Katariinanlaakson luonnonsuojelualueen kaltaisiin luontoalueisiin ympäri Turkua on päästävä helposti myös julkista liikennettä hyödyntämällä, jotta alueet ovat mahdollisimman saavutettavia.

Kasvava keskusta

Keskustan alueen kevyen liikenteen olosuhteita on parannettava. Polkupyörällä on päästävä kulkemaan sujuvasti myös kaupungin ydinkeskustassa. Keskustan alueella on panostettava viihtyvyyteen ja keskustan elinvoimaisuus on tärkeää koko Turun talouden kannalta.

Kehittyvä Kupittaa

Kupittaan alue on kasvava kaupunginosa, jota tulee kehittää kestävästi ja korkeaa rakentamista suosien. Kupittaa on alueena todella helposti saavutettavissa ja tarjoaa loistavia fasiliteetteja urheilulle ja koulutukselle. Liikunnan ja urheilun kansainvälisen osaamiskeskuksen luomista Kupittaalle on edistettävä. Kupittaanpuisto virkistysalueena on säilytettävä ja sen viihtyvyydestä on huolehdittava.

Saavutettavat ja toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut

 

Jokaisella turkulaisella tulee olla mahdollisuus valita itse käyttämänsä terveydenhuollon palvelut. Yksityiset yrityksen palveluntuottajina tulee ottaa vahvemmin julkisten palveluiden rinnalle. Pelkät julkiset palvelut yksinään eivät riitä kattamaan kaikkia Turun sosiaali- ja terveysalan palvelutarpeita. Palvelusetelin laajempi ja tehokkaampi hyödyntäminen on oiva ratkaisu kasvaviin tarpeisiin.

Tärkeät hankkeet tulevaisuuteen

Ratapiha-hankkeen toteuttaminen on merkittävää, sillä se lisää kaupungin vetovoimaa, houkuttelevuutta ja edistää kaupungin strategiaa vilkkaana ympärivuotisena kulttuurikaupunkina. Hanke mahdollistaa lisääntyvän tapahtuma-, kulttuuri- ja elämystarjonnan. Ratapiha-hankeen myötä myös liikuntaolosuhteet paranevat merkittävästi.

 

Kulkeminen Turun ja pääkaupunkiseudun välillä tulee tehdä entistä vaivattomammaksi, nopeammaksi ja sujuvammaksi Tunnin junan avulla. Turun elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden kannalta on tärkeää, että kaupunki on julkisella kulkuvälineellä nopean yhteyden päässä pääkaupunkiseudulta. Tunnin juna mahdollistaa toimivan työmatkaliikenteen Turusta pääkaupunkiimme. 

Satama-alue viehättävä portti turisteille

 

Mahdollisen yhteisterminaalin paikkaa on harkittava tarkkaan kustannukset ja erilaiset vaikutukset huomioiden. Sataman merkitys kaupungin kilpailukyvyn kannalta on oleellinen ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset on turvattava toimivilla logistiikkajärjestelyillä. Jotta kaupunki on vetovoimainen meriteitse kulkevin turisten, on sataman alueen oltava houkutteleva. Sataman läheisyyteen on kaavoitettava merellisiä asuntoja tiivistäen yhdyskuntarakennetta.

Käännetään aivovuoto laskuun

Turun korkeakouluista valmistuu tuhansia opiskelijoita vuosittain. Aivovuoto Turusta pääkaupunkiseudulle on valtava ja sen ehkäisemiseksi on löydettävä ratkaisuja. Elinvoimaisen Turun on pystyttävä tarjoamaan opiskelijoille opintojen jälkeen riittävästi työpaikkoja, laajat vapaa-ajan ja harrastamisen palvelut sekä monipuoliset asumismahdollisuudet. Kehittämällä Skanssin kaltaisia alueita saadaan luotua uusia houkuttelevia asumisympäristöjä.

Toimiva joukkoliikenne

Liikkumisen on oltava joka puolella Turkua mahdollista kaikilla kulkuvälineillä. Kevyen liikenteen väylien on oltava hyvässä kunnossa ja pyöräteiden määrää on lisättävä. Eri kulkuvälineitä ei tule asettaa vastakkain, sillä jokaiselle liikkumismuodolle on kaupunkiympäristössä tilaa. Yksityisautoilua ei tule tarkoituksella hankaloittaa. Joukkoliikenteen on oltava houkuttelevaa, saavutettavaa ja toimivaa, jotta ihmiset käyttävät sitä mieluummin yksityisautoilun sijaan. 

Houkutteleva Linnanniemi

Mahtipontinen Turun Linna houkuttelee ihmisiä Linnanniemeen, mutta alue ei muuten ole eduksi Turulle. Linnanniemen aluetta on kehitettävä, jotta merellinen saaristo yhdistyy kaupungin keskustaan ensiluokkaisella tavalla. Linnanniemeen tulee luoda monipuolisia ulkoilualueita ja tarjota innovatiivisesti maa- ja merialueita yritysten käyttöön.

Idyllinen Tuomiokirkon miljöö mahdollistajana

Turun Tuomiokirkko on historiallisesti merkittävä ja kaupungin näyttävä maamerkki. Tuomiokirkon ympäristö on idyllinen ja tarjoaa ympäristönä mahdollisuuksia moneen. Tuomiokirkon edustalla kesällä 2020 palvellut Tuomiokirkon Terassi oli menestys. Yhteiskäyttöterasseja tulee mahdollistaa myös tulevaisuudessa, johon Tuomiokirkon ympäristö antaa mainiot puitteet keskeisellä sijainnilla. Lupahakemusprosesseja on yksinkertaistettava yrittäjille, jotta heidän tarjoama potentiaali saadaan laajasti käyttöön.

Urheilupuisto laadukkaana virkistysalueena

Urheilupuisto on keskeisellä sijainnilla sijaitseva laaja virkistyspuisto, joka tarjoaa hyvät olosuhteet ulkoiluun ja liikunnan harrastamiseen. Urheilupuiston olosuhteita tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. Urheilupuiston kyljessä sijaitsevan Samppalinnan palloiluhallin tulevaisuus on ratkaistava.

Segregaatio ei ole kenenkään etu

Asuinalueiden eriytyminen ei ole kenenkään kuntalaisen etu. Segregaation kehitys Turussa on huolestuttavaa erityisesti Varissuon osalta. Alueita tulisi kaavoittaa niin, että jokaisella alueella olisi eri asumismuotoja. Varissuon elinvoimaisuuteen on kiinnitettävä huomiota ja aluetta on kehitettävä.

Huomio opiskelijoiden hyvinvointiin

Turussa asuu yli 45 000 opiskelijaa, joiden hyvinvointiin on panostettava. Koronakriisi on koetellut erityisesti opiskelijoita ja toimia opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi on tehtävä nyt. Yhteiskunnan kannalta tilanne on kestämätön, jos opiskelijat uupuvat jo ennen työelämään pääsyä. Terapiatakuun edistäminen kaupungin tasolla on tärkeää ja mielenterveyspalveluihin on ohjattava lisää resursseja.

Viisasta asuntopolitiikkaa

Opiskelija-asuntojen tarve kasvaa jatkuvasti ja kasvavaan kysyntään on kyettävä vastaamaan. Ylioppilaskylän vanhojen matalien asuintalojen tulevaisuutta on punnittava ja tilalle tulisi rakentaa korkeita rakennuksia. On luovuttava normeista, jotka rajoittavat pienten asuntojen rakentamista.