top of page
  • Writer's pictureSiiri Turunen

Tarvitsemme terveitä nuoria mieliä

On täysin kestämätöntä, että työelämälle tarjotaan uupuneita ja pahoinvoivia vastavalmistuneita nuoria. KOTT2021-tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijoista joka kolmas on psyykkisesti kuormittunut. Ongelmat ja haasteet mielenterveyden saralla ovat lisääntyneet viime vuosina toki väestöä läpileikkaavasti, mutta jaksaminen on koetuksella erityisesti nuorilla. Nuorten hyvinvointia tulee vahvistaa ja mielenterveyskriisiin on löydettävä ratkaisuja. Emme saa hukata yhtäkään nuorta mieltä pahoinvoinnille.


Mielenterveyden häiriöt tulevat myös kalliiksi yhteiskunnallemme. OECD:n arvioiden mukaan mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat Suomelle vuosittain noin 11 miljardia euroa. Kustannuksia aiheutuu työmarkkinoilta, terveyspalveluista ja sosiaaliturvasta.


Seuraavalla hallituskaudella mielenterveyskriisin ratkaiseminen tulee ottaa tehtäväksi. Panostuksia mielenterveyteen ja nuorten hyvinvointiin on tehtävä, sillä se on sijoitus tulevaisuuteen. Mutta mitä voimme tehdä?


Toteutetaan terapiatakuu

Terapiatakuulla varmistetaan, että mielenterveyspalveluita on yhdenvertaisesti saatavilla kaikkialla Suomessa, eikä saatavuus vaihtele esimerkiksi hyvinvointialueittain tai ikäryhmittäin. Terapiatakuun myötä perustasolle tuodaan oikea-aikaiset, kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla olevat palvelut.


Koulutetaan lisää mielenterveyden ammattilaisia

Pelkkä terapiatakuu ei yksinään riitä, jos meillä ei ole riittävästi osaavaa henkilökuntaa ja ammattilaisia hoitamaan mielenterveyden ongelmia. Psykoterapeuttikoulutuksen maksullisuudesta tulee luopua ja koulutus tulee ottaa osaksi ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen tarjontaa, jotta saamme koulutettua lisää ammattilaisia.


Panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin

Jotta nykyisen kaltaisia mielenterveyskriisejä ei synny tulevaisuudessa, on ennaltaehkäisyyn panostettava. Meidän on turvattava jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa, sillä harrastaminen ehkäisee mielenterveysongelmia ja mahdollistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Otetaan myös käyttöön mielenterveystarkastukset ja vahvistetaan tukea koulutuksessa.


Jokainen nuori tulee pitää yhteiskunnassa mukana. Apua haasteisiin tulee olla saatavilla, jotta yksikään mieli ei hajoa lopullisesti. Nyt on oikea aika panostaa mielenterveyteen!Keskustelimme tänään Instagram-livessä Venla Väli-Toralan kanssa mielenterveydestä.


Katso koko keskustelumme alta!


17 views0 comments

Comments


bottom of page