top of page
Luistimetmuokattu.jpg

Eduskuntaan

2023

TURUSEN TEESIT–SUOMEN MENESTYSRESEPTI

Lue lisää menestysreseptin ainesosista

MENESTYSRESEPTI

Suomen

Millaista Suomea haluan rakentaa? Mitä tekijöitä tarvitsemme menestyvään Suomeen? Miten taataan jokaiselle suomalaiselle mahdollisuus hyvinvointiin ja elämään täynnä mahdollisuuksia?

 

Olen ehdolla kevään 2023 eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi Varsinais-Suomesta Kokoomuksen listalta. Voit antaa äänesi minulle numerolla 195.

Suomen tulevaisuus näyttää synkältä ja maamme suuntaa tulee muuttaa. Olen ehdolla, sillä haluan olla rakentamassa parempaa Suomea. Tarvitsemme päätöksentekoon nuoria, joilla on näkemystä tulevaisuudesta ja halua rakentaa kestävää yhteiskuntaa. Seuraavassa ajatuksiani siitä, millainen on Suomen menestysresepti. 

Taitetaan liikkumattomuus liikkeeksi

UKK-instituutin mukaan liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain yli 3 miljardin euron kustannukset Suomelle. Kyseessä on valtava summa rahaa, jota meillä ei tässä julkisen talouden tilanteessa ole varaa hukattavaksi. Toimiin liikkumattomuuden vähentämiseksi on ryhdyttävä nyt.

Toimissa on huomioitava läpileikkaavasti kaikki väestöryhmät lapsista ja nuorista vanhuksiin unohtamatta työikäisiä ja opiskelijoita. Mahdollistetaan aktiivinen harrastaminen kaikille suomalaisille, lisätään liikuntaneuvonnan palveluita ja liikuntakasvatusta, vahvistetaan arkiliikkumista muun muassa rakentamalla liikkumiseen kannustavia ympäristöjä, tuodaan taukoliikuntaa istumisen keskelle ja turvataan liikunnan rahoitus.

DSC_7770.jpg

Liikettä

Osaamisella Suomi menestyy. Osaamiseen tarvitsemme laadukasta koulutusta ja mahdollisuuksia opiskella

Maksuton varhaiskasvatus, kaksivuotinen esiopetus, lähikouluperiaatetta noudattava peruskoulu, kehittyvä koko ikäluokan kokoinen toisen asteen koulutus, vapautta vaalivat korkeakoulut ja jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ovat asioita, joita meidän tulee Suomessa tavoitella. Tavoitteena tulee olla korkeakoulutettujen määrän nostaminen puoleen jokaisesta nuoresta ikäluokasta. Tämä vaatii korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä erityisesti niille aloille, joissa osaajapula on ilmeinen.

Koulutukseen liittyy olennaisesti opiskelijoiden toimeentulo ja hyvinvointi. On tärkeää mahdollistaa riittävien taloudellisten resurssien avulla päätoiminen opiskelu. Samalla on poistettava opiskelijoiden opintotuen tulorajat, jotka toimivat turhana hidasteena työn tekemiselle. 

Koulutusta ja opiskelijoita

Yritykset ovat yhteiskuntamme peruskivi, joiden toimintaa tulee mahdollistaa

Yritykset ovat tärkeä yhteiskuntamme peruskivi tuomalla valtion kassaan lisää verotuloja, luomalla työtä ja mahdollistamalla hyvinvointia. Suomen tulee on maa, jossa yrittäminen on kannattavaa ja yritystoiminnan harjoittaminen on yhä laajamittaisempaa. Yrittämisen ilmapiirin tulee olla motivoiva.

 

Toteutetaan yrittäjän kokonaisverotuksen kevennys ansiotuloverotuksen avulla, nostetaan yrityksen arvonlisäveron alarajaa 30 000 euroon, määrätään kilpailuneutraliteettia turvaavan sääntelyn rikkomuksista merkittävä sakkorangaistus, siirrytään pitkällä aikavälillä yhteisöveromalliin, jossa vero tulee maksettavaksi vasta pääomaa kotiuttaessa, ja kehitetään yrittäjien työttömyysturvaa ja kevyitä toimintamalleja työterveyshuoltoon.  Verotuksen tulee olla yrityksille kannustavaa, jolloin Suomi voi näyttäytyä mahdollisuuksien maana myös ulkomaalaisille osaajille ja toimijoille.

Image by Kevin Matos

Yrityksiä ja yrittäjyyttä

Mielenterveysongelmia ei voida sivuuttaa ja terapiatakuu on toteutettava

Image by Anthony Tran

Mielen hyvinvointia

Mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi. Ongelmat ja haasteet ovat lisääntyneet väestöä läpileikkaavasti ja jaksaminen on koetuksella, erityisesti nuorilla. Tällä hetkellä voidaan puhua jopa jo mielenterveyskriisistä. Mielenterveyspalveluiden saavutettavuuden kohentamiseksi tarvitaan resursseja sekä konkreettisia parannustoimia. Ihmiset täytyy saada jonoista hoitoon ja terapiavastaanotoille. Mielenterveyskriisi tarvitsee toteutuvan terapiatakuun.
Terapiatakuun myötä perustasolle tuodaan nopeat, kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla olevat palvelut. Ongelmat tulee hoitaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta niiden vaikutukset voidaan minimoida. Terapiatakuulla varmistetaan, että mielenterveyspalveluita on yhdenvertaisesti saatavilla kaikkialla Suomessa, eikä saatavuus vaihtele esimerkiksi hyvinvointialueittain tai ikäryhmittäin. 

Vastuullinen taloudenpito on valtiomme elinehto

Jokainen velkaeuro on nipistys tulevaisuudesta ja leikkaamista tulevilta sukupolvilta. Meidän on vastuullisesti huolehdittava julkisesta taloudestamme. Valtion velkaantumisen on loputtava. Velkataakka on käännettävä laskuun ja menojen kasvattamisen sijaan on kasvatettava tuloja. Julkista taloutta vaivaava kestävyysvaje on ilmeinen, eikä tilanne velanotolla kohennu. Tarvitsemme lisää työllisyyttä, sosiaaliturvan uudistuksen ja menoleikkauksia ylimääräisestä byrokratiasta.

Image by Michael Longmire

Vastuullista taloudenpitoa

Ilmastotekoja

Ilmastonmuutos ja luontokato kuriin

Ympäristö ei odota ja meidän on tehtävä rohkeita ratkaisuja ympäristön ja ilmaston pelastamiseksi, jotta myös tulevat sukupolvet voivat nauttia maapallostamme. Ratkaisujen ja päätöksenteon tueksi tarvitsemme tutkittua tietoa ja siihen on Suomessa panostettava.

Yksin Suomi ei pysty ilmastonmuutosta pysäyttämään tai luontokatoa torjumaan. Voimme kuitenkin olla edelläkävijöitä ja viedä osaamistamme myös muualle. Rakennetaan maastamme suotuisa paikka yrityksille toimia ja luoda uusia innovaatioita, joiden avulla onnistumme ekologisessa siirtymässä. Panostetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ja edistetään hiilineutraalin ydinvoiman lisärakentamista.

Image by kazuend

Ihmisten terveyttä ja hyvinvointia on vaalittava

Hyvinvoivat ja terveet ihmiset ovat kaiken a ja o. Päätöksenteossa ihmisten tulee olla keskiössä hallintohimmeleiden rakentamisen sijaan. Hyvinvointia rakentaaksemme tarvitsemme toimivan, turvallisen ja viihtyisän kaupunkiympäristön, osallisuutta, vapaa-ajan toimintoja, ennalta ehkäisevää toimintaa ja toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyn tulee olla jouhevaa ja palveluiden tulee olla laadukkaita. Digitaalisten palveluiden koko potentiaali on otettava käyttöön myös julkisissa palveluissa. Samalla julkisten palveluiden rinnalla palveluntuottajina tulee hyödyntää yrityksiä ja järjestöjä, jotta monituottajamallin hyödyt saadaan käyttöön. 

Image by Alexandr Podvalny

Terveyttä

Rajoittaminen ei ole toimiva ratkaisu

Annetaan ihmisille vapaus päättää omasta elämästään. Ei ole valtion tehtävä rajoittaa ihmisten toimintaa tai kertoa, miten tulisi toimia. Olemme saaneet useissa yhteyksissä huomata, että rajoittamisen politiikalla on lyhyet siivet. Päihdepolitiikka on tästä loistava esimerkki. Rajoittamisen sijaan luodaan yhteiskuntana mahdollisuudet ihmisille menestyä elämässä ja toteuttaa itseään juuri sellaisina kuin he ovat. Jokaisella ihmisellä tulee olla vapaus valita, mitä sukupuolta edustaa, kenen kanssa haluaa elämän jakaa, millaisia elintapoja noudattaa tai mitä työstä ansaitsemallaan rahalla tekee. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että vapauden kanssa käsikädessä kulkee aina myös vastuu.

Image by Fuu J

Vapautta

Rohkeat tulevaisuuteen katsovat ratkaisut eivät saa odottaa

Elämme ajassa, josta ei haasteita, kriisejä tai ongelmia puutu. Kaiken tämän keskellä on poliittisessa päätöksenteossa uskallettava katsoa kauas tulevaisuuteen ja tehdä rohkeita päätöksiä. Tarvitsemme rohkeita päätöksiä, jotka puolustavat meille suomalaisille tärkeitä arvoja. Meidän tulee rohkeasti tavoitella korkealle ja seistä selkä suorana oma visio mahdollisuuksien Suomesta silmissämme. Uudistuaksemme ja kehittyäksemme yhteiskuntana tarvitsemme rohkeutta ja innovaatioita. Emme saa pelätä epäonnistumista tai jäädä seuraamaan vierestä, kun muut maat kehittyvät ohitsemme.

DSC_4474.jpg

Rohkeutta

Lue lisää ajatuksistani blogistani

bottom of page