top of page
  • Writer's pictureSiiri Turunen

Terveydenhuollon päällekkäisyyksiä on purettava – opiskelijat tarvitsevat oikea-aikaista hoitoa

Korkeakouluopiskelijat maksavat vuosittain terveydenhuoltopalveluista, jota eivät ehkä käytä lainkaan tai vaihtoehtoisesti apua hakiessaan he eivät pääse hoitoon riittämättömienresurssien vuoksi.

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta vastaa Ylioppilaidenterveydenhoitosäätiö eli YTHS. YTHS:n tilanne on ollut haastava jo jonkin aikaa. Opiskelijoiden hoitopolku ei ole selkeä ja hoitoon pääsyä voi joutua odottamaan jopa kuukausia riittämättömien resurssien vuoksi. Tilanne on opiskelijoiden kannalta kohtuuton. Jos opiskelija hakee ja tarvitsee apua, tulee hänen sitä myös saada oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti kuten muutkin suomalaiset saavat.

Saman aikaisesti opiskelijat, jotka YTHS:n palveluita eivät käytä, joutuvat siitä maksamaan. Parhaimmillaan opiskelijaan kohdistuu jopa kolme päällekkäistä terveydenhuoltopalvelua: työssäkäyvä opiskelija maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun ja rahoittaa verojen muodossa julkista terveydenhuoltoa sekä työnantaja mahdollisesti tarjoaa hänelle työterveyshuollon. Järjestelmien päällekkäisyys on tehotonta ja turhaa.

Opiskelijoiden terveydenhuollon ongelmat hoidon saatavuuden osalta voidaan ratkaista lisäämällä merkittävästi YTHS:n resursseja. Valtion taloutta tarkasteltaessa tähän ei kuitenkaan yksinkertaisesti ole varaa. Resurssien lisääminen voi toimia laastarina huolestuttavaan tilanteeseen, mutta korkeakouluopiskelijoiden määrän kasvaessa rahaa tarvitaan todennäköisesti yhä vain enemmän. Tarvitaan kestävä tulevaisuuteen katsovaratkaisu. Tarvitaan ratkaisu, jolla myös puretaan päällekkäisyydet. Lakkautetaan siis Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, siirretään opiskelijat julkisen terveydenhuollon piiriin ja kohdennetaan resurssit esimerkiksi opiskelijoiden maksuvapautukseen julkisista terveydenhuollon palveluista.

On niin opiskelijoiden kuin koko suomalaisen yhteiskuntamme etu, että opiskelijoidenterveydenhoitopalvelut on toteutettu järkevästi yhden luukun -periaatteella, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti sekä niin, että hoitoon todella pääsee. Tarvitsemme hyvinvoivia kansalaisia ja kestävällä pohjalla makaavan valtiontalouden.

Siiri Turunen varapuheenjohtaja, Varsinais-Suomen Kokoomus puheenjohtaja, Turun yliopiston ylioppilaskunta (kok)


Julkaistu Varsinais-Suomen Kokoomuksen sivuilla 18.1.2023.

36 views1 comment

1 Comment


R Luomka
R Luomka
Jan 30, 2023

YTHS:n lopettaminen on perusteluikeen aika erikoinen ehdotus.

Taustalla ilmenee ajatus, että vakuutuksetkin olisi kiva ostaa onnettomuuden tai sairastumisen, miksei omaisten kannalta, kuolemankin jälkeen.

Tulisi vakuutuksen ottajalle merkittävästi edullisemmaksi.

Like
bottom of page