top of page
  • Writer's pictureSiiri Turunen

Turvataan mahdollisuudet hyvinvointiin jokaiselle lapselle ja nuorelle

Haluan olla varmistamassa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuudet tavoitella omia unelmiaan, liikkua ja voida hyvin! Olen mahdollisuuksien tasa-arvon tinkimätön puolustaja. Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa sitä, että jokainen saa tarpeidensa mukaisesti tukea ja yhtäläiset mahdollisuudet edetä. Haluan, että lähtökohdista riippumattomatta jokaisella on mahdollisuudet kehittää itseään ja tavoitella unelmiaan läpi elämän.

Mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumiseksi koulutuksen laadusta huolehtiminen ja riittävien perustaitojen varmistaminen jokaiselle lapselle on välttämätöntä. On tehtävä töitä sen eteen, että oppilaitokset kaikilla koulutuksen tasoilla ovat innostavia oppimisympäristöjä, joissa yhdenvertaisuuteen, yhteisöllisyyteen ja yksilöiden hyvinvointiin panostetaan.

Jokaisen on myös saatava mahdollisuudet voida hyvin ja elää täyttä elämää. Huolenani on ollut erityisesti lasten ja nuorten päivittäisen liikunnan vähentyminen ja ruutuajan lisääntyminen. Vuoden 2022 Move!-mittauksista käy ilmi, että valtakunnallisesti noin 40 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi jo vaikeuttaa arjessa jaksamista. Liikunnan vähentyminen ja fyysisesti passiivisen ajan lisääntyminen on heikentänyt lasten ja nuorten toimintakykyä. Lisäksi on arvioitu, että suomalaisten liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain miljardien kustannukset. Tämä kehitys on käännettävä – tarvitsemme lisää liikettä, joka luo hyvinvointia!

Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut, kuten liikunta- ja kulttuuripalvelut, ovat ensiarvoisen tärkeitä hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Liikunnan vaikutus ihmisten toimintakykyyn on hyvin merkittävä ja liikunta tukee myös mielen hyvinvointia. Erityisesti on varmistettava, että jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuudet harrastaa turvataan, sillä harrastaminen tuo päivään liikettä, tekemistä ja sosiaalisia suhteita. Harrastaminen on tutkitusti tehokas tapa ehkäistä syrjäytymistä ja pahoinvointia. Harrastuksia on kannattavaa tuoda koulupäivien yhteyteen harrastamisen Suomen mallin mukaisesti unohtamatta seuratoimintaa. Urheiluseurat liikuttavat jo nyt noin 1,8 miljoonaa suomalaista. Näiden yhteiskunnan kannalta hyvin merkittävien toimijoiden toimintaedellytyksiä on tuettava.

Jokaisen lapsen ja nuoren elämässä on myös oltava turvallisia aikuisia, joita lapsen arki ja ajatukset kiinnostavat. Syrjäytymistä on pystyttävä ehkäisemään varmistamalla laaja-alainen ja moniammatillinen yhteistyö kaikissa lasten ja nuorten palveluissa.

Haluan olla tekemässä töitä sen eteen, että suomalaiset ovat maailman tervein ja hyvinvoivin kansa. Yksi seuraavan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, että suomalaiset voivat paremmin ja pysyvät toimintakykyisinä pidempään. Siksi hyvinvointia on rakennettava ja liikettä lisättävä heti lapsuusvuosista alkaen!


Nyt on oikea aika panostaa liikkeeseen ja hyvinvointiin!

21 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page